Skip to content

Gården

Meraker Vestre er den eldste gården i Meråker, med fast bosetting fra 1548. Den gamle ferdselsleia fra Jæmtland over «Meråka » går over eiendommen. I 2016 ble det funnet en mengde gamle mynter i traseen, deriblandt en Samandisk pregning av Kalifen Nasr Bin Amad fra år 933.
En likearmet spenne i Borrestil fra år 830, samt en Pilegrimsmalje fra 1200 tallet er noe av de rikholdige funn som de veifarende har etterlatt seg på sin vandring fra Øst og inn til Nidaros.